18 Mayıs 2012 Cuma

Bakara - 284-) Lillâhi mâ fiys Semâvâti ve mâ fiyl Ard* ve in tübdû mâ fiy enfüsiküm ev tuhfûhu yuhasibküm BiHİllâh* feyağfiru limen yeşâu ve yuazzibu men yeşâ’* vAllâhu alâ külli şey’in Kadiyr;

Semâlarda ve arzda ne varsa Allâh’ındır (Esmâ’sının açığa çıkması için)... Bilinçlerinizde(düşündüğünüz) ne varsa, açıklasanız da gizleseniz de, Allâh varlığınızdaki Hasiyb ismi özelliğiye size onun sonuçlarını yaşatır. Dilediğine mağfiret eder (örter), dilediğine de azap verir. Allâh her şeye Kaadir’dir.

----0----
Her kelimesi ayrı bir mesaj içeren yüce kitap yol rehberimiz... kendime doğru başlattığım yolculukta her ayet ile yolculuğum besleniyor, anlamlaşıyor... varlığımın amacını  algılayabilmem de bunun sayesinde oluyor...  çok şükür...

Yerde ve gökte yarattılan herşey Allah adı ile isimlendirilen, AHAD ol'AN; muazzam ve muhteşem özelliklerinin bütün güzelliğiyle teşhir edildiği ve bu güzellikler ile yoğrularak oluşturulduğu her ne var ise yaradılmış; hepsi O'dur... bizim sandığımız ve yalnız bizim olduğunu düşündüğümüz, bilincimizde açığa çıkan herşey Allah'ın yaratımı olduğuna göre hepsini bilen O' dur... bununla birlikte her yaradılmışın özelliklerini yaşatan da O' dur... böylece her birimin yaşam sürecini oluşturandır... istediği birimde yaşam fıtratı üzere salih kullardan eyleyerek, perdelerinden kurtarır; kimini de şirk çukurunda boğarak dünya yaşamında da cehennem üzere vesvese ile  azap verir... O herşeye Kadir'dir...  

İlmindekileri kudretiyle bir nedenselliğe dayanmaksızın yaratıp seyreden, bu konuda asla SINIRLANAMAYAN!' dır.

kısıtlı algım kadarıyla... 

tüm kalbimle...


Hiç yorum yok:

Öne Çıkan Yayın

Penye ip sepetlerim vol.2

Çeşitlerden çeşit... başladınız mı dursuramıyorsunuz kendinizi... çook sevdim ben bu işi ;)