26 Ekim 2011 Çarşamba

Medine

622 yılındaki hicretten önceki ismi 'Yesrib' olan, aydınlanmış şehir, medeni anlamında "Medinet'ül Münevvere"... sevgili peygamberimizin Medine'ye gelişi ile ismi bu şekilde değişen şehre "medeniyet" gelmiştir.. 

Bunu insan bedenine de uygularsak eğer şöyle diye biliriz sanırım; Vücud şehri ile arz olunmuş bedenlerimize, Hz.Muhammed sevgisi ve aşkı vurunca, ortaya çıkan güzellikler ile "Medeni İnsan" olmaya başlıyoruz... Allah'ın en güzel tecellisi olan peygamberimizin, beyfendiliği, kadınlara karşı  koruyuculuğu ve saygısı hiçbir insanda tecelli etmemiştir. 

Bunun en büyük ifadesi de (Allah razı olsun), "Cennet anaların ayakları altındadır." olmuştur... ilim üstadlarının bütün kitaplarda geçen 4 nehir ile bunu bağlamaktadırlar... Analar su nehirleri gibi tevazu sahibi; süt vererek yavrularını beslemeleriyle Allah ilmini öğreten süt nehirleri gibi... şarap nehirleri gibi Allah aşkıyla sarhoş olmuş; Bal nehirleri gibi her yerde BİR'i farketmek, Tek'i yaşayabilmek ve yaşatabilmeyi ANNElerin ayakları altına sermiştir... 

Şöyle der Kur'an da;
47-(15) "Korunanlara vaat olunan CENNETİN TEMSİL (misal - benzetme) yollu anlatımı şöyledir:Orada, bayatlamayan SU’dan nehirler, tadı bozulmayan SÜT’ten nehirler, içenlere lezzet veren ŞARAP’tan nehirler, süzme-saf BAL’dan nehirler vardır! Onlar için orada her çeşit MEYVE ve Rablerinden mağfiret (örtme) vardır!" (A.H.-Kur'an Çözümü'nde)

ve işte insanları ayırt etmeden sevmenin engin gönül birliği sevgili peygamberimizde birleşmiştir. Miraç ile Hakk-el Yakin olan tek peygamber olması sebebiyle, sadece  beden olarak kendisinin göründüğünü, aslında sadece bir yansıma olduğunu ve herşey de olduğu gibi varolanın TEK olduğunun bize en güzel ispatıdır. 

Güzellikleri algılamayı nasip etsin yaradan...

tüm kalbimle...


24 Ekim 2011 Pazartesi

Dua edelim

Dua edelim…

Tek yapabileceğim dua etmek, ne olur siz de dua edin…

Bugün hayatın yine bir saniye eninde incecik bir ipek ipe bağlı olduğunu öğrendim.

Ne yaparsan boş olduğunu, allah ne isterse onun olduğunu…

YASTAYIZ... MİLLETÇE...


39- ZÜMER SÛRESi
10-) Kul ya ıbadilleziyne amenütteku Rabbeküm* lilleziyne ahsenu fiy hazihiddünya haseneten,ve Ardullahi vasi’atün, innema yüveffessabirune ecrehüm Biğayri hisab;

De ki: “Ey iman eden kullarım, Rabbinizden (yaptığınız her şeyin sonucunu kesinlikle yaşatacağı için) korunun! Bu dünyada güzellikler, iyilik yapanlar (mümin - kâfir fark etmez) içindir... Allâh’ın arzı (Beynin Esmâ özelliklerini açığa çıkarma kapasitesi) geniştir... 
Sadece sabredenlerde bunun karşılığı hesapsız açığa çıkarılır.”

10 Ekim 2011 Pazartesi

Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.

Hak şerleri hayreyler, , Ârif a-nu seyreyler
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Sen hakk’a tevekkül kıl, Tefviz et ve rahat bul, Sabreyle ve razı ol
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kalbin ona berk eyle, Tedbirini terk eyle, Takdirini derk eyle
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hallak-ı rahim o’dur, Rezzak-ı kerim o’dur, Fa’al-ı hakim o’dur
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Bil kadıy-ı hacatı, Kıl o’na münacatı, Terk eyle muradatı
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Bir işi murad etme, Olduysa inad etme, Haktandır o reddetme
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hakk’ın olacak işler, Boştur gam-u teşvişler, O hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hep işleri faiktir, Birbirine layıktır, Neylerse muvafıktır
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler
Dilden gamı dûr eyle, Rabbinle huzur eyle, Tefviz-i umur eyle
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Sen adli zulüm sanma, Teslim ol oda yanma, Sabret sakın usanma
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Deme şu niçin şöyle, Yerincedir ol öyle, Bak sonuna sabreyle
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hiç kimseye hor akma, İncitme, gönül yıkma, Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Mü’min işi renk olmaz, Âkil huyu cenk olmaz, Ârif dili tenk olmaz
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hoş sabr-ı cemilimdir, Takdir kefilimdir, Allah ki vekilimdir
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her dilde o’nun adı, Her canda o’nun yadı, Her kuladır imdadı
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Naçar kalacak yerde, Nagâh açar o perde, Derman eder ol derde
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her kuluna her anda, Kâh kahr-u kâh ihsanda, Her anda o bir şanda
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kâh mu’ti-u kâh mani’, Kâh darr-u kâh nafi’, Kâh hafız-u kâh rafi’
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kâh abdin eder ârif, Kâh eymen-ü kâh haif, Her kalbi o’dur sarif
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kâh kalbini boş eyler, Kâh halkını hoş eyler, Kâh aşkına dûş eyler
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kâh sade-ü kâh rengîn, Kâh tab’ın eder sengîn, Kâh hırem-ü kâh gamgîn
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Az ye, az uyu, az iç, Ten mezbelesinden geç, Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Bu nas ile yorulma, Nefsinle dahi kalma, Kalbinden ırak olma
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Geçmişle geri kalma, Müstakbele hem dalma, Hâl ile dahi olma
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her daim o’nu zikreyle, Zeyrekliği koy şöyle, Hayran-ı hak ol şöyle
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Gel hayrete dal bir yol, Kendin unut o’nu bul, Koy gafleti hazır ol
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her sözde nasihat var, Her nesnede zinet var, Her işte ganimet var
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hep remz-ü işarettir, Hep gamz-ü beşarettir, Hep ayn-ı inayettir
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her söyleyeni dinle, Ol söyleteni anla, Hoş eyle kabul canla
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Bil elsine-i halkı, Aklam-ı hak ey hakkı, Öğren edeb ve hulku
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş, Billahi güzel etmiş, Tallahi güzel etmiş
Allah görelim netmiş, Netmişse güzel etmiş.4 Ekim 2011 Salı

İKEA ÇILGINLIĞIMDAN...

Malum oğluşumun yeni okula başlaması sebebiyle odasına "çalışmaodası" havası vermek ve renklendirmek için kolları sıvadık... tamamen amatörce yapılan bu heycanlı ve çok eğlenceli alış verişin sonunda kuzumun odasında bir rüzgar estirdik :) ikea evimizin herşeyi derken, bazı şeylerin oldukça pahalı olduğunu fark ederek çark etik... yolumuz adore' ye çıkı verdi... çok hesaplı ve güzel mobilyaları bulabileceğiniz bir yer tavsiye ederim... kitaplıklar ve sandalyeyi oradan aldık... çok güzel bir iş bu acaba meslek mi değiştirsem bilemedim? ne yazık çok geç artık... sür eşeği niğde'ye zeynebim :)

Öne Çıkan Yayın

Penye ip sepetlerim vol.2

Çeşitlerden çeşit... başladınız mı dursuramıyorsunuz kendinizi... çook sevdim ben bu işi ;)