10 Ekim 2011 Pazartesi

Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.

Hak şerleri hayreyler, , Ârif a-nu seyreyler
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Sen hakk’a tevekkül kıl, Tefviz et ve rahat bul, Sabreyle ve razı ol
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kalbin ona berk eyle, Tedbirini terk eyle, Takdirini derk eyle
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hallak-ı rahim o’dur, Rezzak-ı kerim o’dur, Fa’al-ı hakim o’dur
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Bil kadıy-ı hacatı, Kıl o’na münacatı, Terk eyle muradatı
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Bir işi murad etme, Olduysa inad etme, Haktandır o reddetme
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hakk’ın olacak işler, Boştur gam-u teşvişler, O hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hep işleri faiktir, Birbirine layıktır, Neylerse muvafıktır
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler
Dilden gamı dûr eyle, Rabbinle huzur eyle, Tefviz-i umur eyle
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Sen adli zulüm sanma, Teslim ol oda yanma, Sabret sakın usanma
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Deme şu niçin şöyle, Yerincedir ol öyle, Bak sonuna sabreyle
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hiç kimseye hor akma, İncitme, gönül yıkma, Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Mü’min işi renk olmaz, Âkil huyu cenk olmaz, Ârif dili tenk olmaz
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hoş sabr-ı cemilimdir, Takdir kefilimdir, Allah ki vekilimdir
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her dilde o’nun adı, Her canda o’nun yadı, Her kuladır imdadı
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Naçar kalacak yerde, Nagâh açar o perde, Derman eder ol derde
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her kuluna her anda, Kâh kahr-u kâh ihsanda, Her anda o bir şanda
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kâh mu’ti-u kâh mani’, Kâh darr-u kâh nafi’, Kâh hafız-u kâh rafi’
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kâh abdin eder ârif, Kâh eymen-ü kâh haif, Her kalbi o’dur sarif
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kâh kalbini boş eyler, Kâh halkını hoş eyler, Kâh aşkına dûş eyler
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Kâh sade-ü kâh rengîn, Kâh tab’ın eder sengîn, Kâh hırem-ü kâh gamgîn
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Az ye, az uyu, az iç, Ten mezbelesinden geç, Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Bu nas ile yorulma, Nefsinle dahi kalma, Kalbinden ırak olma
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Geçmişle geri kalma, Müstakbele hem dalma, Hâl ile dahi olma
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her daim o’nu zikreyle, Zeyrekliği koy şöyle, Hayran-ı hak ol şöyle
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Gel hayrete dal bir yol, Kendin unut o’nu bul, Koy gafleti hazır ol
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her sözde nasihat var, Her nesnede zinet var, Her işte ganimet var
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Hep remz-ü işarettir, Hep gamz-ü beşarettir, Hep ayn-ı inayettir
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Her söyleyeni dinle, Ol söyleteni anla, Hoş eyle kabul canla
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.
Bil elsine-i halkı, Aklam-ı hak ey hakkı, Öğren edeb ve hulku
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş, Billahi güzel etmiş, Tallahi güzel etmiş
Allah görelim netmiş, Netmişse güzel etmiş.Hiç yorum yok:

Öne Çıkan Yayın

Penye ip sepetlerim vol.2

Çeşitlerden çeşit... başladınız mı dursuramıyorsunuz kendinizi... çook sevdim ben bu işi ;)