16 Mayıs 2013 Perşembe

"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"

Araf / 172-) Ve iz ehaze Rabbüke min beniy Ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm alâ enfüsihim* elestü BiRabbiküm* kalu bela şehidna* en tekulu yevmel kıyameti inna künna an hazâ ğafiliyn;

Hani Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden (menilerinden, genlerinden) kendi zürriyetlerini alıp; onları kendi nefslerine şahitlendirerek sordu: "Elestu BiRabbiküm = Rabbiniz değil miyim?", (onlar da) "KALU = dediler, BELA = evet, Şehidna = bilfiil şahidiz"... Kıyamet sürecinde, "Biz bundan kozalıydık (gâfildik)" demeyesiniz! (İslâm fıtratı üzerine yaratılır tüm insanlar konusunu anlatmakta... A.H.)

RAB:
  • Rubûbiyet mertebesi sahibi olan...
  • Ef’al mertebesini meydana getirmesi ve ef’al mertebesinde mutlak mutasarrıf olması hasebiyle "Allah" İsmi ile anılan Mutlak Varlığın anıldığı "İsim"...
  • "Esmâ" terkibi...
  • Kişinin "kişiliği" diye isimlendirilen varlığını oluşturan ilâhî isimler... 
  • Esmânın mânâları üzere mahlûkatı varedip yönlendiren-tasarruf eden-terbiye eden...

  • Hareket hâlinde olan hiçbir şey hariç olmamak üzere, tümünü alnında çekip yöneten...
  • “Terbiye” edici, mürebbi(Tasarruf eden-yönlendiren)... Bir şeyi kademe kademe, peyderpey kemâline eriştiren...(Ancak, bir annenin çocuğunu, bir öğreticinin öğrenciyi terbiyesi gibi bir terbiye asla anlaşılmamalıdır; çünkü bu tür anlayış, tam bir bataklığa saplar insanı! Çünkü bu anlayış, neticede bir sen ve bir de seni terbiye eden, senden ayrı, yukarıda ikinci bir TANRI anlayışına sürükler seni!)

   Tamamı için : Rab 

Düşününce soruyorum neden???? "...Rabbiniz değil miyim?" dedi... Allah'ınız değil miyim, diye ifade etmemiş Yaradan...!!! 


 "...mahlûkatı varedip yönlendiren-tasarruf eden-terbiye eden..." 

Kısıtlı algımla ancak idrak ediyorum ki;

 Yarattığı her canlının KADER'ini yazan ALLAHRAB İSMİYLE, her türlü yaradılış gayesini yaratan; bunun gerçekleşmesi için de gereklerini yaşatan; yaşattığı her AN ile her şeyden, yeni bir şeyler öğreten, ders veren, terbiye edendir... yani SADECE BEN VARIM'ın ispatı... herşey benden gelir benim lütfumla yaşar ve benim istediğim zamanda  fani bedeninden çıkarak, boyut değiştirir...

Her canlıdan, her insandan sana yansıyan ile daha doğrusu senin algılarına göre algılayabildiklerin kadar seni terbiye eden...  terbiye bulutundan senin üstüne damlayan, seni temizlemesi ve aydınlatması, sana nasip olan kadar...

Hayat, kimin, ne zaman başı okşanacak; kime, ne zaman yumruk  geleceği hiç belli olamayan bir süreçtir... işte bu süreçte, bir köpeğin başını okşaman, bir kediye süt vermen ya da bir çiçeği büyütmen... yaratılmış ne varsa herşeyde her AN varOLanı algılayıp onunla hal OLmayı yaratan... Rabbimiz...

İnsanlardan gelen davranışlar, sözler, durumlar, olaylar karşısında yine insanın verdiği tepkilerle, bize göre iyi ya da kötü olması aslında, OL'ması gerekenin yani YARADAN'ın ta kendisidir... 

OL'an sadece TEK'tir... 

Allah idrakimizi kolaylaştırsın... (Amin)

Hatalar benim kısıtlı algıma aittir, doğrusunu ehli bilir...

Tüm kalbimle...

 

Hiç yorum yok:

Öne Çıkan Yayın

Penye ip sepetlerim vol.2

Çeşitlerden çeşit... başladınız mı dursuramıyorsunuz kendinizi... çook sevdim ben bu işi ;)