6 Şubat 2017 Pazartesi

ZAMANLAR ÜSTÜ BİR SİSTEM: İSLAM...

Geçen gün bazı arkadaşlarımın sosyal medyada, Müslümanlığın son din olmasından dolayı diğer dinlere mensup olan ülkeler gibi olamadığımızı, gelişme çağını henüz tamamlayamadığımızı belirten bir takım yorumlar okudum...
Şimdi kimseyi yargılamak haddim değildir, öncelikle onu belirteyim... Allah herkese nasip ettiği kadar bilgi açılımı sağlar... o yolda istidat sağlamak, üzerinde çalışmak senin nasibine, iradene ve isteğine kalmıştır...

İdrakimce paylaşmak isterim ki;

Olayın en başında Kur'an ve İslamiyet zamANlar üstüdür... tüm insanlık için gelmiştir... son Din olarak genel kanıyla öğretilmiştir... Peygamber Efendimiz de "Alemlere Rahmet olarak" gönderilmiş, son Nebi olarak seçmiştir...  Hz. Muhammed beşeri dünyada vücut bulmuş ana kaynaktır... ismi Allah OLanın yeryüzüne TAM olarak, gerçek "YASİN-İNSAN" olarak bütün enerjinin BEYNİNE yüklendiği ve bütün isimlerin bedeninde zuhur ettiği varlıktır...


İslam zamandan ve mekandan münezzehtir. ALLAH SİSTEMİ' NİN ADIDIR İSLAM... BUNUN FARK EDİLMESİ İÇİN DE KUR'AN bildirmiştir. Müslüman ise Allah' a teslim OLANlardır... Müslümanlık, ÇAĞDIŞI ve YOBAZLIK değildir...  Hz. Adem'den, yani frontal lobu gelişmiş ilk insandan bu yana bütün yaşam, İSLAM üzeredir. Hakikat-i Muhammediye tohumu, Adem ile atılmıştır... Hz. ibrahim ve Hz. Yusuf'un ayetlerde de geçtiği üzere (ki bildiğimiz gibi onların zamanlarında İslamiyet diye bir din yoktu), "Müslüman" olarak ölmeyi dilemişlerdir. Tüm dinler için "TEK" olan ve adı "ALLAH" OL-AN sonsuz ve sınırsız bir yaratanın varlığına İMAN etmişlerdir.... Özellikle Hz. İbrahim, Kur'ân'-ı Kerim'de İslâm'ın simgesi olarak anlatılmış, "Allah, sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi. Sizi babanız İbrahim'in dinine iletti. O, bundan önceki kitapta da bunda da size Müslümanlar adını verdi" (Hac: 78), "Rabb'i ona, 'İslâm ol' demişti, 'Âlemlerin Rabbine teslim oldum' dedi" (Bakara: 131)

Hz. İbrahim, İslâm adıyla sembolleştirilen tevhid dininin öncüsüdür... Hz. İsa'ya inanan Havarilerin'de Müslüman olduğunu söylemektedir. "Havarilere, 'Bana ve elçime inanın' diye vahyetmiştim (kalplerine bu düşünceyi atmıştım), 'İnandık, bizim Müslümanlar olduğumuza şahit ol'  (Mâide: 111) ayetinde görmekteyiz. Firavun için ise; 'Gerçekten İsrailoğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de Müslümanlardanım' dedi." (Yunus: 90) ayeti de Firavun'un son nefesinde gerçeği görerek tek Allah'a inanıp "Müslüman" olduğunu bildirmektedir.

Demek ki İslâm, sadece son dinin adı değil, bütün SİSTEM'in ortak adıdır. Bu dinlerin, dillere göre adları başka başka olsa da özleri İslâm'dır...

Peygamberimiz "Ben Peygamberlerin mührüyüm (sonuncusuyum)" diyerek de bunu ifade etmeye çalışmıştır. Bütün varlık başlangıcından itibaren, ezeli din olan İSLAM' ın tam olarak algılanma sürecidir. Her Peygamber kendi algı yapısı, beyin ölçeği kadar açılım sağlamış, son nokta olarak da Hz. Muhammed (s.a.v.) gelmiştir.  Şöyle ki, toprağa Hz. Adem ile toprağa dikilen Hakikat-i Muhammediye tohumu, ağaç olmuş... her dal her yaprak bir nebi, bir resul olarak zuhur etmiştir... ağacın verdiği meyva ise Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) dır... meyvanın çekirdeği ise, ilk tohum OL-AN HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE'DİR. Sistem TAMamlanmıştır böylelikle...

Yani demem o ki; kısıtlı algımız ve yarım müşaademizle bu kadar koruyucu, bağışlayıcı, sevgi dolu bir SİSTEM' e laf söylemek büyük yanlış olur... hata varsa biz kullardadır... Rabbim hepimizin müşaadesini açsın inşallah... algılayanlardan OLmayı nasip etsin hepimize... (AMİN)

Hata ve yanlışlar bana aittir... doğrusunu ehli bilir... 


Tüm kalbimle...
Hiç yorum yok:

Öne Çıkan Yayın

Penye ip sepetlerim vol.2

Çeşitlerden çeşit... başladınız mı dursuramıyorsunuz kendinizi... çook sevdim ben bu işi ;)