23 Eylül 2010 Perşembe

CEBRÂİLİYETCEBRÂİLİYET
 
  (İlim)
“Hanîf” kökenli Muhammed aleyhisselâm, tanrı ve tanrılık kavramının aslâ söz konusu olmadığını idrâk etmiş bir kişi olarak putperest kavmi içinde yaşarken, nihâyet 39 yaşında “Tanrı ve tanrılık kavramı yoktur yalnızca ismi “Allah” olan vardır” (La ilâhe illa-Allah) gerçeğini çeşitli tanrılara tapınan putperest topluma ilân etti!.

Burada en öncelikli konu, ismi “ALLAH” olanın ne olduğunu fark etmektir. İsmi “ALLAH” olan, bu konu eğer iyi irdelenirse, görülecektir ki idrâk edilesi ötelerdeki bir tanrı olmayıp, her birimin ve şeyin derûnundaki, özünde bir kuvvedir, kudrettir!. Her şey ve birim kendi dışına afâkına yönelerek değil, kendi özüne ve derûnuna yönelerek o kuvve ve kudrete ulaşır ve ulaşabilirse de O varlık indinde birimsel “yok”luğunu fark eder!. “Var olan yalnızca ALLAH imiş” der bir muvahhid olarak!... 

Bu anlayışta, göklerden insana inen melekler değil, insanın özünden, derûnundan bilincine tenezzül eden kuvveler, ilim (cebrâiliyet) söz konusudur. Beyin daima kendi veri tabanına ulaşanları ve veri tabanından açığa çıkanları —Musavvir ismi sonucu— suretlendirerek bilinçte açığa çıkardığı için, beyinler melekleri sûretler şeklinde görür.

 • “Sistem”in diğer üyeleri

 •  Güneşten gelen ışınlar, her canlının “Hayat Kaynağı”dır

 • Beyin, Güneşten yayılan hayat enerjisi olan “Can”la beslenir ve gelişir

 • Güneş Sistemindeki 7 gezegenin yörüngeleri

 • “7 Kat Semâ”

 •  “7 Kat Semâ”, Güneş Sistemindeki 7 gezegenin yörüngeleridir

 • İnsandaki zihinsel fonksiyonlar ve gezegen etkileri

 • 1 Güneş yılı

 • Güneş zaman birimine göre insanın ömrü, 8.6 saniye…

 • Ölümü tadmış birimler, Güneş zaman biriminie tâbidirler, Kıyâmete kadar!

 • Güneşin atomaltı boyutuna ait ışınsal ikizi

 • Güneş şu anda kendi kendini yiyor!

 • Güneşin yediklerinin atıkları

 • Güneşin radyasyon alanı

 • Güneşin nurunun alınması

 • Güneşin kaderi

 • Güneş, Dünyayı kuşatacak!

 • Güneşin “Cehennem” olduğu niçin açıkça belirtilmemiştir?

 • Güneş tutulmasının insan beyni üzerişndeki etkisi

 • 400 milyar Güneş…
 • Sistem dışındaki tüm Güneşlerin de Dünya ve canlılar üzerinde sayısız tesirleri vardır.

  ( Kaynak: Ahmed Hulusi Kavramlar-Av. Asuman Bayrakçı)
Hiç yorum yok:

Öne Çıkan Yayın

Penye ip sepetlerim vol.2

Çeşitlerden çeşit... başladınız mı dursuramıyorsunuz kendinizi... çook sevdim ben bu işi ;)