22 Eylül 2010 Çarşamba

dualarımız kabul olsun...

“Yâ Rabbî!.. Günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle! Ölülerimizi de mağfiret eyle yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et!
Riyadan nifaktan şikaktan her türlü hastalıktan kazadan belâdan tembellikten âcizlikten zelil olmaktan zulüm etmekten ve zulüm görmekten cimrilikten müsriflikten azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten şeytan ve nefsin şerrinden düşmanın galebesinden kötü huydan bidat işlemekten dalalete düşmekten halis olmayan amelden her çeşit günahtan küfre girmekten ölürken gelecek fitnelerden kabir azabından dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık bunlardan bizleri koru Yâ Rabbî!..
Yâ Rabbî!.. Bize sarsılmaz bir iman güzel bir ahlâk şükredici bir kalb sabredici beden zikredici dil kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür salih evlât dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamızı da mağfiret eyle!

Yâ Rabbî!.. Kendi sevgini sevdiklerinin sevgisini bütün enbiyânın Ehl-i beytin Eshâb-ı kirâmın ve bütün evliyâ-i kirâmın sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!
Yâ Rabbî!.. Dinine severek hizmet etmeyi kul borçlarını ödemeyi ve bu yolda ölmeyi nasip eyle!
Bize hakkı hak bâtılı bâtıl olarak göster!
Yâ Rabbî!.. Bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle! Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru! Çünkü sen her şeye kâdirsin!.. Dualarımızı kabul eyle!” 

(Âmin!)

Hiç yorum yok:

Öne Çıkan Yayın

Penye ip sepetlerim vol.2

Çeşitlerden çeşit... başladınız mı dursuramıyorsunuz kendinizi... çook sevdim ben bu işi ;)